Kategorie ofert
LAST MINUTE
Tani Wynajem Aut Wakacje z Niemiec
Dodatkowe Usługi
Kraj / Region
Transport
Wylot z / wyjazd z
Wyjazd od
Powrót przed
Cena od ... do
Więcej opcji
Chcesz otrzymywać
informacje o ofertach dodaj e-mail
Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.dolecisz.pl

1. Informacje ogólne
1.1 Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego ewakacje.org (zwany dalej: „Serwis”) oraz prawa i obowiązki jego użytkowników. Prezentowane na stronie internetowej dolecisz.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
1.2 Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Krzysztof Stępień,ul. Daleka 3, 41-253 Czeladź NIP 865-234-01-28 REGON 180549812.
1.3 Rezerwacji i zakupu wycieczek można dokonywać poprzez nasz serwis, telefonicznie lub w naszej siedzibie.
1.4 Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie. Dokonanie rezerwacji i zakupu wycieczki turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem sięi akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
1.5 Dane osoby, na którąrezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym. W przypadku niezrealizowania świadczeń wykupionych z powodu podania błędnych, innych danych osobowych, dokonana zapłata za wycieczkępodlega zwrotowi wg. Warunków Uczestnictwa lub Umowie-Zgłoszeniu. Każdorazowa zmiana danych osobowych przez uczestnika imprezy turystycznej jest odpłatna.
1.6 W chwili dokonania rezerwacji wycieczki Klient powinien posiadać odpowiednie i ważne dokumenty umożliwiające odbycie danej podróżny, w szczególności paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których siępodróżuje.
1.7 Wszelkie dane osobowe przekazane przez użytkowników przetwarzane sązgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami. Dane osobowe udostępniane sąużytkownikowi do wglądu i poprawiania. Użytkownikowi przysługuje również prawożądania ich usunięcia.

2. Koszty wycieczki
2.1 Cena wykupionej wycieczki turystycznej zawiera wszystkie składowe zawarte w jej opisie; głównie:
a.) koszty zakwaterowania,
b.) koszty transportu (za wyjątkiem ofert na „dojazd własny”),
c.) podatki,
d.) VAT,
d.) opłaty paliwowe i lotniskowe,
f.) inne wg opisu.
2.2 Touroperator może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja zostanie wtedy anulowana bez ponoszenia kosztów przez klienta. Zasady dokonywania zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką akceptują Państwo przy rezerwacji.
2.3 Każdy z Organizatorów wycieczek turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa danego Organizatora.
2.4 Ostateczna cena zakupu wycieczki nie jest gwarantowana do momentu dokonania stałej rezerwacji.
2.5 dolecisz.pl zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez klienta i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym zostały podane błędne ceny.

3. Płatności
3.1 W zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją, a datą rozpoczęcia imprezy możliwe sądwa rodzaje płatności za wycieczkę:
-płatność częściowa –zaliczka wyrażona procentowo wg. Ogólnych warunków touroperatora
-płatność całkowita
3.2 Dla wygody klienta dolecisz.pl udostępniają kilka metod płatności
a.) Przelew bankowy
b.) Przelew internetowy
c.) Karty płatnicze (ecard lub dotpay)
d.) Gotówka w siedzibie naszej firmy
3.3 Przelewu należy dokonywać na konto wskazane w potwierdzeniu podając w tytule przelewu nr rezerwacji oraz imię i nazwisko.
3.4 W przypadku ofert Last Minute potwierdzenie przelewu należy przesłać faxem pod numer: 32 441 22 60 lub na adres: email biuro @ dolecisz.pl wraz z danymi: numer rezerwacji oraz imię i nazwisko.
3.5 Wybierając metodę płatności kartą (eCard SA lub DOTPAY) po kliknięciu w otrzymany link wysłany emailem zostaną Państwo przekierowani nap bezpieczne strony eCard/Dotpay w celu autoryzacji płatności, która nastąpi w ciągu 24godzin po dokonaniu rezerwacji.
3.6 W przypadku braku autoryzacji lub niepoprawnej autoryzacji nasz konsultant drogą telefoniczną lub elektroniczną skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia innej formy płatności.
3.7 Do poprawnej autoryzacji karty płatniczej, konieczne jest podanie przez Państwa następujących danych karty:
a.) rodzaju karty kredytowej
b.) numeru karty kredytowej
c.) nazwiska i imienia posiadacza karty
d.) daty ważności karty kredytowej
e.) kodu CVV2/CVC2 (znajdującego się na odwrocie karty płatniczej - trzy ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty).
3.8 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay lub eCard S.A. Autoryzacja karty kredytowej jest całkowicie bezpieczna i polega na przesłaniu zaszyfrowanych danych karty do centrum autoryzacyjnego. Dolecisz.pl nie ma dostępu i nie gromadzi danych dotyczących kart, którymi dokonywane są zapłaty za rezerwacje.
3.9 Po dokonaniu pozytywnej autoryzacji płatności, bank blokuje środki pieniężne, stanowiące zaakceptowaną przez klienta poprzednio kwotę za rezerwację.

4. Dostarczanie i odbiór niezbędnych dokumentów
4.1 Dokumenty podróżne w zależności od Organizatora - mogą zostaćdostarczone Państwu:
a.) drogąelektroniczną na adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu,
b.) mogą oczekiwać na odbiór na lotnisku na 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw Organizatora wycieczki.
c.) drogą tradycyjnąpoprzez Pocztę Polską w przypadku jeśli do rozpoczęcia imprezy pozostało nie mniej niż 14 dni. Dokumenty podróżne nie mogą zostaćdostarczone na adres skrytki pocztowej.
4.2 O szczegółach odbioru dokumentów zostaną Państwo poinformowani przez naszego doradcę.

5. Rezerwacja wycieczek przez internet
5.1 Korzystając z wyszukiwarki internetowej określacie Państwo parametry interesującej Was wycieczki turystycznej.
5.2 Po wybraniu wycieczki z wyświetlonej listy, dokładnym zapoznaniu się z jej opisem, cenąoraz dostępnością wybierają Państwo przycisk rezerwuj akceptując tym samym warunki uczestnictwa Organizatora do których link znajduje się u dołu strony.
5.3. Przedstawiona oferta nie jest jeszcze ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
5.4 Każda rezerwacja dla bezpieczeństwa klienta jest weryfikowana przez naszego pracownika.
5.5 Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu pełnej ceny wycieczki nasz doradca kontaktuje się bezpośrednio z Państwem (poprzez adres wskazany przez Państwa w Formularzu lub telefonicznie).
5.6 Po pozytywnej weryfikacji na Państwa email zostanie wysłane:
a.) umowa zgłoszenie,
b.) warunki uczestnictwa organizatora
5.7 Na podstawie Państwa wpłaty nasz doradca potwierdzi ostatecznie rezerwację a następnie prześle Państwu emailem potwierdzenie stałej rezerwacji, które upoważnia Państwa do odbioru dokumentów podróży na lotnisku.
5.8 Z chwilą otrzymania określonej wcześniej zaliczki bądź pełnej wpłaty oraz podpisanej umowy e-mailem lub faxem (na numer 32 441 22 60) zostaje zawarta umowa między Państwem a Biurem Podróży.

6. Rezerwacja telefoniczna
6.1 Numery Centrum Telefonicznego 32 725 60 12 / 666 515 515
6.2 Po polączeniu z naszym doradcą prosimy o podanie preferencji dotyczących wyjazdu lub kodu oferty.
6.3 Nasz doradca potwierdzi dostępność miejsc i ostateczną cenę, ewentualnie przedstawi inne alternatywne, godne polecenia oferty.
6.4 Po potwierdzeniu chęci zakupu wycieczki przesłany zostanie do Państwa e-mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi:
a.) umowa zgłoszenie,
b.) warunki uczestnictwa organizatora
6.5 Na podstawie Państwa wpłaty nasz doradca potwierdzi ostatecznie rezerwację a następnie prześle Państwu emailem potwierdzenie stałej rezerwacji, które upoważnia Państwa do odbioru dokumentów podróży na lotnisku.
6.6 Z chwilą otrzymania określonej wcześniej zaliczki bądź pełnej wpłaty oraz podpisanej umowy e-mailem lub faxem (na numer 32 441 22 60) zawarta zostaje umowa między Państwem a Biurem Podróży.

7. Zmiany i anulowanie rezerwacji
7.1 Dokonanie zmian w rezerwacji oraz anulowania rezerwacji po zakupie wycieczki możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy.
7.2 Dokonanie zmian w rezerwacji możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail biuro @ dolecisz.plalbo poprzez kontakt telefoniczny z naszym Centrum Telefonicznym 32 725 60 12 / 666 515 515
7.3 Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa Organizatora imprezy.
7.4 Anulowanie rezerwacji możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail biuro @ dolecisz.plalbo poprzez kontakt telefoniczny z naszym Centrum Telefonicznym 32 725 60 12 / 666 515 515
7.5 W przypadku kosztów anulacji rezerwacji upoważniają Państwo dolecisz.pl do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztów anulowania rezerwacji. W przypadku jeśli kwota zaliczki jest niższa niż koszty anulowania rezerwacji należy uiścićkwotęstanowiącą dopłatę do zaliczki. Termin i kwota dopłaty zostanie ustalona z naszym konsultantem wg. Warunków organizatora.
7.6 dolecisz.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.
7.7 Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez naszą firmę pod wskazany w Formularzu adres e-mail lub telefonicznie.

8. Przed rozpoczęciem podróży
8.1 Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z naszą firmą w celu potwierdzenia godzin wyjazdu/wylotu.
8.2 Zobowiązujemy się do powiadomienia klienta emailem lub telefonicznie o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki, na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.
8.3 W każdym momencie mogą Państwo skontaktować się z naszą firmą i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji lub uzyskaćodpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

9. Reklamacje
9.1 W przypadku niezadowolenia z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mająPaństwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie, zakupionej w naszej firmie.
9.2 Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej.
9.3 W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi dolecisz.pl mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji, które można składać w formie pisemnej w naszej siedzibie, listem poleconym na nasz adres lub wysłać je na email biuro @ dolecisz.pl
9.4 Reklamacje zostanąrozpatrzone w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania.
9.5 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawieraćtakże adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz szczegółowy opis reklamacji usługi.

10. Postanowienia końcowe
10.1 W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu, zastosowanie mająprzepisy Kodeksu Cywilnego.
10.2 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez dolecisz.pl rozstrzygane sąprzez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
10.3 dolecisz.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez dolecisz.pl, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od dolecisz.pl w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, kataklizmów itp.
 
 

Coral TravelExim ToursRainbowEcco Holiday / Ecco Travel
Tagi: wycieczki Last minute, wakacje 2012, Egipt, Hurghada, Sharm El Sheikh, Turcja, Tunezja, Grecja, Kreta, Rodos, Bułgaria, Hiszpania, Teneryfa, Majorka
Wykonanie KSI Media
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Opublikowane na stronie informacje nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego
Biuro Podróży DOLECISZ.pl - Czeladź, ul. Daleka 3 (oś Piaski) - Nasze Biuro znajduje się w dogodnym położeniu w pobliżu miast Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Katowice. U nas znajdziesz Swoje Wakacje, świetny urlop i wypoczynek, oferty Last Minute, oferty First Minute, Biuro Podróży. Dolecisz.pl - Twoje Internetowe Biuro Podróży.